Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Mapa Transakcji- Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

​​​​Czym​ ​jest​ ​Mapa​ ​Transakcji?

Mapa Transakcji to nowa usługa serwisu Otodom, wykorzystująca wiedzę i technologię dostarczoną przez spółkę Cenatorium, dysponującą unikalną bazą informacji o nieruchomościach w Polsce i ich otoczeniu. Obecnie to największa i najbardziej aktualna baza transakcji nieruchomości w Polsce. Pokrycie danymi sięga 97% terytorium Polski (230 powiaty).

​​​​​​​​​Skąd​ ​pochodzą​ ​dane​ ​widoczne​ ​w​ ​Mapie​ ​Transakcji? Od jak długiego czasu są gromadzone?

Głównym, lecz nie jedynym źródłem danych dostępnych na Mapie Transakcji jest Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (w skrócie RCiWN). Rejestr powstaje na bazie informacji z aktów notarialnych dostarczanych do RCiWN po zakończonych transakcjach sprzedaży nieruchomości.

Jak​ ​często​ ​​aktualizowane są dane w Mapie Transakcji?

Raz na miesiąc baza jest zasilana transakcjami z poniższych lokalizacji:
Poznań, Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław oraz gminy bezpośrednio przyległe do tych ośrodków.

Raz na kwartał pobieramy dane z lokalizacji: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, Legnica, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Szczecin, Rzeszów, Toruń i Zielona Góra.

Pozostałe powiaty aktualizujemy raz na pół roku.

Pierwsze transakcje, jakie znajdują się w bazie pochodzą z 1995 roku. Znaczny wzrost kompletności transakcji można zauważyć po 2009 roku, a od 2012 roku baza jest kompletna.

Dlaczego​ ​nie​ ​widzę​ ​mojej​ ​transakcji​ ​w​ ​systemie?

Może wystąpić taka sytuacja, że dana transakcja nie występuje na Mapie Transakcji. Po sprzedaży nieruchomości, dane o transakcji trafiają do RCiWN, w którym są przetwarzane i wprowadzane do centralnego systemu. Proces jest czasochłonny, stąd w momencie pobierania danych przez Cenatorium, nie wszystkie najnowsze dane są dostępne. To główny powód, dla którego pojedyncze transakcje mogą nie być widoczne na Mapie Transakcji, ale regularnie uzupełniamy bazę transakcji.

​​​​​​​​​Jakie​ ​dane​ ​są​ ​dostępne​ ​dla​ ​danej​ ​transakcji?

Informacje o każdej, pojedynczej transakcji podzielone są na cztery sekcje, z których każda opisuje inny obszar.

  • Transakcja – pierwsza sekcja zawiera podstawowe informacje o samej transakcji (data, wartość, rodzaje stron transakcji itp.).
  • Lokale – drugi obszar zawiera informacje o wszystkich lokalach wchodzących w skład transakcji.
  • Budynki – podobnie do poprzedniej sekcji w tej opisane są szczegóły dotyczące wszystkich budynków, których dotyczy transakcja.
  • Grunty – w tej sekcji wymienione są parametry gruntów objętych transakcją (powierzchnia, udział itp).

Pamiętaj, że jedna transakcja może dotyczyć wielu lokali, budynków czy gruntów.

Dlaczego kwota ​transakcji​ jest ​publiczna?​ ​Nie​ ​chcę,​ ​żeby​ ​ktoś​ ​wiedział,​ ​za ile​ ​kupiłem​ ​dom.

Cena nabycia nieruchomości pochodzi z RCiWN, który jest rejestrem publicznym, dostępnym dla każdego obywatela. Rejestr zawiera ceny określone w aktach notarialnych i wartości określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Wykorzystanie tej informacji w Mapie Transakcji następuje na podstawie Ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która wprowadza obowiązek udostępniania informacji publicznej, jaką jest RCiWN na potrzeby dalszego wykorzystywania, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym. Co ważne, w udostępnianych danych nie ma informacji o podmiocie, który przeprowadził daną transakcję.

​​​​​​​​​Dlaczego​ ​przy​ ​danej​ ​transakcji​ ​widoczne​ ​są​ ​moje​ ​dane personalne?​ ​Jak​ ​mogę​ ​zgłosić​ ​ich usunięcie?

Może wystąpić sytuacja, kiedy w transakcjach udostępnionych przez RCiWN znajdują się dane osobowe, co wynika z jakości pozyskanych danych z RCiWN. W takiej sytuacji bardzo prosimy o przesłanie wiadomości ze wskazaniem konkretnej transakcji poprzez formularz kontaktowy (www.otodom.pl/kontakt). Po weryfikacji, dane wrażliwe zostaną usunięte z systemu.

​​​​​​Czy​ ​i​ ​jak​ ​mogę​ ​zgłosić​ ​dodanie​ ​mojej​ ​transakcji​ ​do​ ​systemu?

Jeśli zależy Ci na widoczności Twojej transakcji, prześlij nam szczegóły transakcji poprzez formularz kontaktowy (www.otodom.pl/kontakt). Docelowo w Mapie Transakcji pojawi możliwość samodzielnego dodawania własnych transakcji do systemu.

​​​​​​​​​Czy​ ​mogę​ ​wyeksportować​ ​te​ ​dane?

Pracujemy nad wdrożeniem takiej funkcjonalności. Wkrótce pojawi się możliwość pobrania wybranych danych do pliku PDF.

Wyszukuję​ ​mieszkanie​ ​na​ ​danym​ ​piętrze​ ​i​ ​nie​ ​znajduję żadnej transakcji?

Szczegółowość danych znajdujących się w aktach notarialnych, a tym samym w systemach RCiWNów jest bardzo różna. Bardzo często zdarza się, że szczegóły dotyczące sprzedawanego obiektu nie są dobrze opisane. Najczęstsze braki w opisie i transakcji to brak określonego rynku (pierwotny / wtórny), brak określonej powierzchni użytkowej w domach lub braki w opisie szczegółów mieszkań (np. czy mieszkanie posiada balkon). Mogą zdarzyć się również błędne zapisy dotyczące liczby izb w mieszkaniu lub domu, czy w opisie kondygnacji, na której znajduje się lokal. Dlatego zalecamy wyszukiwanie od ogółu do szczegółu.

Jak​ ​to​ ​jest​ ​możliwe,​ ​że​ ​mam​ ​dwa​ ​lokale​ ​w​ ​jednej​ ​transakcji?

Taka transakcja nazywana jest transakcją pakietową. Występuje w przypadku, kiedy jedną transakcją w akcie notarialnym zostają przekazane prawa do więcej niż jednej nieruchomości.

Co​ ​oznacza​ ​udział​ ​„1”?

Udział wyrażany jest w przedziale od 0 (0%) do 1 (100%). Udział 1 oznacza, iż do jednej osoby należy 100% udziału w nieruchomości.

Czym jest "izba" w opisie lokalu? Czym się różni od "pokoju"?

z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Według oficjalnej definicji to pomieszczenie oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, posiadające dostęp do światła dziennego. Za izby uznaje się również kuchnie spełniające powyższe kryteria. Oznacza to, że liczba izb może być większa niż klasyczna liczba pokoi mieszkalnych. Za izby nie uznaje się: przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków.

Widzę​ ​ostrzeżenie​ ​o​ ​limicie​ ​wyszukiwań? Co ono oznacza?

Jest to zabezpieczenie, które blokuje niezgodne z regulaminem, zautomatyzowane pobieranie dużej ilości danych. Jeśli zdarzyła Ci się taka sytuacja, że zobaczyłeś ten komunikat podczas zwykłego korzystania z Mapy Transakcji, niezwłocznie skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy (www.otodom.pl/kontakt), wówczas zmienimy ustawienia dla Twojego konta.

Na czym polega różnica pomiędzy danymi ​urban.one​ a ​Mapą​ ​Transakcji?

Zarówno Mapa Transakcji jak i urban.one pracują na bazie danych o transakcjach. Różnica polega na tym, że transakcje brane pod uwagę przez algorytmy automatycznej wyceny (np. urban.one) są przez niego weryfikowane pod kątem wiarygodności i przydatności do wyliczeń. Algorytm sam decyduje, które transakcje bierze pod uwagę, a które odrzuca. W przypadku Mapy Transakcji to użytkownicy z niej korzystający sami mogą ocenić, czy dana transakcja będzie im pomocna w ustaleniu optymalnej ceny nieruchomości. Usługa jest skierowana do profesjonalistów, którzy będą potrafili użyć informacji udostępnionych przez system.

Jak​ ​wyszukuje​ ​się​ ​transakcje​ ​po​ ​podaniu​ ​nazwy​ ​ulicy?

Gdy podajesz nazwę ulicy w wyszukiwarce, system jako punkt na mapie wskaże środek ulicy i wokół tego punktu znajdzie najbliższe transakcje. Za każdym razem system pokazuje 40 najbliższych transakcji od wskazanego na mapie punktu (szary znacznik).

Co​ ​oznaczają​ ​kolory​ ​znaczników (pinezek)​ ​na​ ​mapie?

Pinezki na mapie oznaczają konkretne transakcje. Cała szara pinezka oznacza punkt wokół którego wyszukiwane są transakcje. W zależności od typu nieruchomości, której dotyczyła transakcja, oznaczone są różnymi kolorami. Zielona pinezka oznacza grunty, fioletowym kolorem są oznaczone lokale (zarówno lokale mieszkalne, jak i komercyjne), pomarańczowym kolorem są oznaczone budynki, szaro-biała pinezka oznacza, iż w tej lokalizacji jest więcej niż jedna transakcja.