Dodaj ogłoszenie

W czym możemy pomóc?

Strona jest niedostępna. Kliknij tutaj by uzyskać więcej informacji.

Zmiana cen abonamentów dla biur nieruchomości - FAQ

20 lutego 2019 wprowadziliśmy w Otodom nową strukturę abonamentów dla biur nieruchomości.

Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj: Zmiana cen abonamentów dla biur nieruchomości.


Pytania i odpowiedzi

Kiedy obejmie mnie zmiana cen? Kiedy otrzymam pierwszą fakturę według nowego cennika?

Nowe ceny weszły w życie od 20 lutego. Jeżeli okres rozliczeniowy na Twoim koncie rozpoczął się przed tym terminem, będzie rozliczany jeszcze według dotychczasowego cennika. Jeżeli okres rozliczeniowy zaczął się 20 lutego lub później, faktura za ten okres zostanie wystawiona zgodnie z nowymi cenami na koniec tego okresu.

Na przykład:

Jeśli Twój okres rozliczeniowy zaczyna się 15 lutego, to rozliczony on będzie według aktualnych cen, a nowe stawki będą obowiązywały od kolejnego okresu rozliczeniowego, który rozpoczyna się 17 marca.

Jak sprawdzić, kiedy kończy się bieżący i rozpoczyna nowy okres rozliczeniowy?

Informacja ta dostępna jest po zalogowaniu na koncie użytkownika w zakładce „Podsumowanie”.

podsumowanie_konto.png

Wyeksportowałem ogłoszenia przed zmianą cen. Czy w tym przypadku obowiązują mnie "stare ceny"?

Jeżeli oferty te będą przedłużone w okresie rozliczeniowym obowiązującym już po zmianie cennika, będą rozliczane według nowych cen. Pamiętaj o tym, że oferty dodawane poprzez eksport z programu CRM są przedłużane automatycznie. 

Od jakiej liczby ofert będą rozliczany pojedynczo za wystawienie?

Obniżyliśmy próg, od którego biuro rozliczane jest za pojedyncze wystawienie. Do tej pory dopiero 251 wystawienie w danym okresie rozliczeniowym było rozliczane według stałej ceny za 1 wystawienie.

Od 20 lutego, każde ogłoszenie powyżej 150 wystawień będzie rozliczane według jednostkowej, stałej ceny.

Na przykład:

Jeśli wystawisz w danym okresie rozliczeniowym 160 ofert zapłacisz:
1099 zł netto (przedział 1-150 wystawień) + 3 zł za każde kolejne 1 wystawienie.

Czy zmienią się też ceny promowań?

Nie, ceny usług dodatkowych pozostają bez zmian.

Czy muszę podpisywać aneks do umowy?

Nie, zmiana wchodzi w życie automatycznie od 20 lutego 2019 r. Kontynuowanie współpracy na nowych warunkach nie wymaga dodatkowych działań.
 

Na jaki okres mamy zawartą umowę?

Umowa w Otodom jest zawierana na czas nieokreślony z 30-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

Na ile wystawień mam podpisaną umowę z Otodom?

Umowy z Otodom nie są podpisywane na liczbę wystawień. W każdym miesiącu można wystawić inną liczbę ogłoszeń i płatność zostanie naliczona zależnie od tej liczby. 

W osobnym artykule dokładnie wyjaśniamy jak działają w Otodom wystawienia.

Czy można ustawić blokadę liczby wystawień na koncie?

W Otodom nie posiadamy takiej blokady, jednak można kontrolować liczbę wystawień po zalogowaniu na koncie użytkownika, w zakładce „Podsumowanie”.

Nie zgadzam się ze zmianą, co mam zrobić?

W takim przypadku konieczne jest wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie należy przesłać mailem na adres umowa@otodom.pl lub poprzez formularz kontaktowy (www.otodom.pl/kontakt).